คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 


คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

 รายงานสรุปผลการดำเนินการศูนย์ร่วมรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลภูผาม่าน 
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 )
 

 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินการศูนย์ร่วมรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลภูผาม่าน 
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ตุลาคม 2563 -  มีนาคม 2564 ) 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการศูนย์ร่วมรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลภูผาม่าน 
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ตุลาคม 2562 -  มีนาคม 2563 ) 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการศูนย์ร่วมรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลภูผาม่าน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 รายงานสรุปผลการดำเนินการศูนย์ร่วมรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลภูผาม่าน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 
 รายงานสรุปผลการดำเนินการศูนย์ร่วมรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลภูผาม่าน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 

   
   รายงานสรุปผลการดำเนินการศูนย์ร่วมรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลภูผาม่าน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

   
   รายงานสรุปผลการดำเนินการศูนย์ร่วมรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลภูผาม่าน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   
       

Lebron XIV 14 Glow