แผนจัดหาและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

แผนจัดหาและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
       
 

แผนจัดหาและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

       
 

แผนจัดหาและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

       
 


 แผนจัดหาและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

       
 

 - แผนจัดหาและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 

       
 

- แผนจัดหาและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2559

       
 

- แผนจัดหาและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2558