การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล มีจำนวน 1 แห่ง คือ หนองสมอ ซึ่งอยู่

ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง และมีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

1. ภูผาม่าน  อำเภอภูผาม่าน  เป็นภูเขาหินปูนทั้งลูก  มีหน้าผาตัดตรง  เป็นแนวดิ่ง  มองจากด้านหน้า จะเห็นคล้ายผ้าม่าน  ความสูงประมาณ  520  เมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  ความสูงวัดจากระดับพื้นดินประมาณ  300  เมตร  ด้านบนของภูผาม่านเป็นหินสลับกับพื้นที่ป่าไม้ไผ่  มีสัตว์ป่าประเภทลิง  หมูป่า  และเก้ง  อาศัยอยู่  มีถ้ำที่สำรวจแล้ว  ได้แก่  ถ้ำค้างคาว  ถ้ำพระ ถ้ำเสือ  เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยการไต่เขา  การปีนหน้าผาที่สูงชัน

2. ถ้ำค้างคาว  อำเภอภูผาม่าน  ตั้งอยู่บนภูผาม่าน  ห่างจากที่ว่าการอำเภอ  2.5  กิโลเมตร  บริเวณหน้าผาด้านหน้าสูงจากระดับพื้นดินประมาณ  100  เมตร  ภายในมีถ้ำมีค้างคาวขนาดเล็กอาศัยนับล้านตัว  ทุกวันค้างคาวจะออกจากถ้ำในเวลา  18.00  น.  ใช้เวลา 30-45  นาที  บินออกเป็นกลุ่มยาวนับสิบกิโลเมตร

3. ถ้ำภูตาหลอ  อำเภอภูผาม่าน  เป็นถ้ำที่โอ่โถง  พื้นที่ประมาณไร่เศษ  เพดานถ้ำสูง  5-7  เมตร  มีหินงอก  หินย้อย  ซึ่งอยู่ในสภาพที่เป็นธรรมชาติ  พื้นถ้ำเป็นดินเรียบ  อากาศภายในเย็นสบาย  หินบางก้อนมีลักษณะคล้ายเขี้ยวหนุมาน


4. น้ำตกตาดฟ้า  อำเภอภูผาม่าน  เป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยตาดฟ้า  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนอำเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น   กับอำเภอน้ำหนาว   จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในท้องที่บ้าน ดงสะคร่าน  หมู่  7  ตำบลวังสวาบ  ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน  40  กิโลเมตร  มีชั้นน้ำตกประมาณ  5  ชั้น  ชั้นที่มีความสูงและความสวยงามมากที่สุด  เป็นน้ำตกชั้นสุดท้ายที่มีความสูงประมาณ  80  เมตร  เป็นน้ำตกที่มีความสูงมากที่สุดของอำเภอภูผาม่าน

       
                 
                 
                 

 

 

 

sneakers