สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2567

   
   

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2567

   
   

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567

   
   

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2567

   
         
   

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2566

   
   

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2566  

   
   

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2566  

   
   

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566  

   
   

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2566  

   
 

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2566  

   
 

 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566  

   
 

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2566  

   
         
   

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2565

   
 

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565 

   
 

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565  

   
 

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565  

   
 

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2565  

   
 

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

   
   

 - สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565

   
 
 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2564

 

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564

   
 

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

   
 

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 

   
 

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564 

 

 
 

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564

 

 
 

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 

 
 

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564

 

 
   

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ปี 2563

   
 

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563

 

 
 

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

 

 
 

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563

 

 
 

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563

 

 
 

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563

 

 
 

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

 

 
 

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 

 

 
   

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2562

   
 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562     

 

 
 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

 

 
 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562    

 

 
   

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2561

   
 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                    

 

 
 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 

  

 
   

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2560

   
 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 

       

 
 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 

        

 
 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560

          

 
         

CAMPO