นายอาวิรุธ  ฤาชาบุตร
รองปลัดเทศบาลตำบลภูผาม่าน
โทร.084-7945086