สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

 

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน 

 มิถุนายน 2563

 
 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน       

พฤษภาคม 2562

 
 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน       

เมษายน  2562

 
 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน        

มีนาคม  2562

 
 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน                    

กุมภาพันธ์  2561

 
 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

มกราคม    2561          

 
 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ธันวาคม  2560         

 
 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

พฤศจิกายน  2560          

 
 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ตุลาคม  2560                                                         

 
         

CAMPO